MÄT RÄTT

Blodtrycksmätning är den enda undersökning för att ställa diagnosen högt blodtryck!
Mätning av blodtryck är en av de vanligaste undersökningarna inom sjukvården och betraktas därför som ”enkel” att utföra.

 

Viktigt är att mäta rätt, bara genom att välja fel storlek på blodtrycksmanschetten kan du få fel värden,
vilket kan resultera i att patienter får för hög dos blodtrycksmedicin eller för låg.