Behövs blodtrycksutbildning?

För att på bästa sätt ställa en korrekt diagnos krävs att blodtrycksmätningen sker på ett standardiserat tillvägagångssätt.

En rad enkla misstag kan begås vid mätning av blodtryck med konsekvens att fel värden erhålls.

Vid t.ex. val av fel storlek på blodtrycksmanschetten utläses fel värde.

Utifrån detta värde får patienten sedan sin medicinering, som oftast är livslång.

Standardiserad blodtrycksmätning innebär att blodtrycket mäts på samma sätt varje gång.

Förekommer flera olika typer av tillvägagångssätt vid mätning av patientens blodtryck kan fel värden erhållas.

Genom att utbilda er i blodtrycksmätning kan ni kvalitetssäkra blodtrycksmätningen.

Läs om praktisk utbildning i blodtrycksmätning

Kontakta Inger Norvinsdotter Borg för bokning och information